Zapraszamy do zakupu uli/sprzętu pszczelarskiego z refundacją!

Flaga europejskaZapraszamy do zakupu naszych uli w ramach dofinansowania / refundacji Unii Europejskiej - program Wsparcia Produktów Pszczelich. Otrzymuje się zwrot do 60 proc ceny netto za zakupiony sprzęt pszczelarski maksymalnie 15000zł a 100zł w przeliczeniu na każdą posiadaną rodzinę pszczelą. Pasieka ubiegająca się o dofinansowanie powinna mieć minimalnie 10 rodzin pszczelich. Refundacja odbywa się za pośrednictwem Koła Pszczelego lub stowarzyszenia gdzie należy uzyskać szczegółowe informacje o terminach składania zapotrzebowania realizacji itp. Trzeba pamiętać o obowiązku posiadania Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego oraz pozwolenia na sprzedaż miodu i produktów pszczelich w postaci numeru Sprzedaży Bezpośredniej (SB) lub Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). Za pośrednictwem Stowarzyszeń / Kół Pszczelarskich możemy również skorzystać z dofinansowań na leki przeciw warozie, analizę składu i jakości miodów, matki pszczele lub odkłady. Dokładne informacje dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. My zapraszamy do zapoznania się z cennikiem produktów naszej produkcji.

Cennik 2022