Ul warszawsko - wielkopolski

ul

Stojak warszawsko - wielkopolski, łączy zalety ramki warszawskiej poszerzanej (gniazdo) z wygodą ula stojaka, jako miodnię stosuje się nadstawki wielkopolskie 1/2 lub gniazdowe. Ul można wykorzystać do przesiedlenia pszczół z ramki warszawskiej na wielkopolską lub odwrotnie. Dennice, nadstawki oraz daszek można wykorzystać w ulu wielkopolskim. Ul w wersji 10 lub 12 ramkowej. Pszczelarze chwalą zimowlę na wąsko – wysokiej ramce warszawskiej a w szczególności wykorzystanie pokarmu.