drobny asortyment


Sito i pierścień. Cena 1,3 zł/ komplet.Zakrętka do podkarmiania słoikiem. Cena 0,9 zł/szt.
Przegonka ośmiowylotowa. Cena 4,5zł.Krata odgrodowa winidurowa wielkoposka 42x42cm. Cena 4,9 zł.


Krata odgrodowa gruba wiekopolska. Cena 6,5 zł.

krata na ramie
Krata odgrodowa na ramie drewnianej wielkopolska 10 ramkowa. Cena 25zł

Odstępniki plastikowe. Cena 50 zł/kg, 4zł/100szt.
Tabliczka ostrzegawcza "Uwaga pszczoły" aluminiowa. Cena 15zł.Płytka poławiająca duża. Cena 5,5zł.Płytka poławiająca mała. Cena 3,5zł.Płytka odgradzająca pyłek. Cena 3,5zł.
powałka winidur
Powałka przykrycie ula wielkopolskiego 10 lub 12 ramkowego, dadanta 10 ramkowego, stosowane łącznie lub zamiast powałki. Cena 4,9zł.
widelce
Odsklepiacze widelcowe gięte kwasoodporne: mały - 23zł, środni - 25zł, duży - 33zł.
Dłuta pszczelarskie: Nierdzewne z ropierakiem w oprawie - 24zł, nierdzewne w oprawie - 24zł, ocynkowane duże w oprawie - 17zł.
miotełki
Miotełki pszczelarskie: Duża z podwójnym rzędem włosia naturalnego i z dłutem nierdzewnym - 29zł, długa z włosiem naturalnym - 11zł , mała z włosiem naturalnym - 9zł.
podkurzacze ocynk
Podkurzacze ocynkowane: mały - 46zł, duży - 48zł.
podkurzacz nierdzewny
Podkurzacz nierdzewny : duży - 55zł, mały - 52zł.
druty
Drut do węzy nierdzewny fi 0,3 - 0,25kg - 22zł, 0,50kg - 42zł,
fi 0,4 -  0,20kg - 12zł  , 0,50 kg - 27zł.